IRWIR PAN

Augustyn Woś.

Podstawy nauki o polityce rolnej / - Warszawa : Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1987 - 453, [3] s., [1] k. tabl. : wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz. i s. 423-426, akty prawno-administracyjne s. 427-442. - Indeksy.

8309012454

PB 10240/87


Woś, Augustyn
Rolnictwo--polityka--Polska--1944-1989 r.

338.43(438)"19"

Działa dzięki Koha