IRWIR PAN

Augustyn Woś ; Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Opłacalność produkcji i warunki rozwoju rolnictwa w ocenie chłopów / - Warszawa : [PAN. IRWiR], 1973 - 232 s. : wykr. ; 1973 ; 24 cm.

PB 374/74


Woś, Augustyn
Chłopi
Gospodarstwo rolne
Rolnictwo--socjologia--Polska--1956-1989 r.--ekonomika

63(438):338

Działa dzięki Koha