IRWIR PAN

Augustyn Woś, Zdzisław Grochowski.

Procesy przystosowawcze w rolnictwie polskim / - Warszawa : "Interpress", 1979. - 152, [7] s. : tab. ; 21 cm. - Biblioteczka Wiedzy o Polsce. . - Biblioteczka Wiedzy o Polsce. .

PB 1835/79


Woś, Augustyn
Rolnictwo--organizacja--Polska--1944-1989 r.

338.43(438)

Działa dzięki Koha