IRWIR PAN

oprac. Augustyn Woś.

Rolnictwo i sektor żywnościowy w 2001 roku / - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2002. - 60, [1] s. ; 25 cm.

838681585X

PB 6863/2003


Woś, Augustyn
Agrobiznes
Rynek--Polska.--rolnictwo--Polska--od 2001 r.

338.43:338.45::664](438)"2001/..."

Działa dzięki Koha