IRWIR PAN

Możliwości prowadzenia przez Polskę narodowej polityki rolnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej /

Augustyn Woś.

Możliwości prowadzenia przez Polskę narodowej polityki rolnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej / - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2005. - 27, [1] s. ; 21 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żwnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 0239-8591 ; 503. . - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 503. .

PB 16208/2005


Woś, Augustyn
Rolnictwo
Rolnictwo
Wspólna Polityka Rolna UE.--kraje Unii Europejskiej.--Polska--od 2001 r.


Polska--a Unia Europejska--rolnictwo--od 2004 r.


Dane statystyczne.

338.43(438:4-67)"2004/..."

Działa dzięki Koha