IRWIR PAN

Augustyn Woś.

Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim : / (w świetle danych rachunkowości rolnej) / - Warszawa : IERiGŻ, 2000. - 31, [1] s. : il. ; 21 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 0239-8591 ; 465. . - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 465. .

Bibliogr.

PB 10081/2003


Woś, Augustyn
Gospodarstwo rolne
Rolnictwo--Polska--od 1989 r.--rachunkowość


Dane statystyczne.

631.16(438)"1989/..."(083.41)

Działa dzięki Koha