IRWIR PAN

Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Tworzenie i podział dochodów rolniczych : / dochody transferowe / - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2000. - 31, [1] s. ; 25 cm.

Praca wykonana w ramach projektu badawczego 1H02F 009 17 "Dochody ludności chłopskiej: metody pomiaru, poziom i relacje", finansowanego przez Komitet Badań Naukowych.

Bibliogr. s. 30-32.

PB 2498/2006


Woś, Augustyn
Dochody indywidualne
Gospodarstwo domowe
Gospodarstwo rolne
Rolnictwo
Rolnictwo--rolnictwo--Polska--od 1989 r.--ekonomika--finanse--konkurencyjność--Polska.--programy i fundusze wspólnotowe

338.43:336.5:336.77:631.115.1:330.567.2](438)"1989/..."

Działa dzięki Koha