IRWIR PAN

Augustyn Woś.

Przepływy międzygałęziowe : / rolnictwo - gospodarka narodowa / - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 1973 : - 124 s. : wykr. ; 25 cm.

Bibliogr.

PB 1378/74


Woś, Augustyn
Gospodarka narodowa.
Rolnictwo--ekonomika.

63:338.98

Działa dzięki Koha