IRWIR PAN

Bożenna Andrychowicz [et al.] ; pod red. nauk. Izasława Frenkla i Andrzeja Rosnera ; Polskie Towarzystwo Demograficzne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce / - Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 1995 - LXXXV, [1] s., 165 k. map kolor. ; 29 cm.

Tekst równol. pol.,ang, spis map również ros.

8390191229

PB 16888/96


Gospodarstwo rolne
Wieś
Wieś
Wieś
Wieś--socjologia--Polska--od 1980 r.--jakość życia--ludność--migracje--planowanie przestrzenne--zatrudnienie


Atlasy geograficzne.
Mapy ludnościowe.

912:314(-22):316.334.55](438)

Działa dzięki Koha