IRWIR PAN

Augustyn Woś.

Rolnictwo polskie wobec procesów globalnych w gospodarce / - Warszawa : IERiGŻ, 2001. - 71, [1] s. ; 25 cm. - Studia i Monografie / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 0239-7102 ; 105. . - Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 105. .

Bibliogr.

PB 7526/2003


Woś, Augustyn
Rolnictwo--Polska--od 1989 r.

338.43(438)"1989/..."

Działa dzięki Koha