IRWIR PAN

Augustyn Woś, Józef S. Zegar.

Rolnictwo społecznie zrównoważone / - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2002. - 110, [2] s. ; 24 cm.

Bibliogr.

8386815825

PB 13284/2002


Woś, Augustyn
Rolnictwo ekologiczne.
Rolnictwo ekologiczne--Polska.

631.95(438)"1989/..."

Działa dzięki Koha