IRWIR PAN

oprac. Augustyn Woś.

Rolnictwo, przemysł spożywczy, rynki rolne 2005 / - Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 2006. - 74, [1] s. : il. ; 25 cm.

Oprac. na podst.: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2005 roku.

8389666561

PB 14916/2007


Woś, Augustyn
Przemysł rolno-spożywczy
Rolnictwo
Rynek--Polska--od 2001 r.--rolnictwo


Dane statystyczne.

338.43:338.45::664](438)"2001/..."(083.41)

Działa dzięki Koha