IRWIR PAN

Studia nad opłacalnością gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1929-1938 /

Orczyk, Józef (1940- ).

Studia nad opłacalnością gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1929-1938 / Studies on the profitabality of farms in Poland in the years 1929-1938 Józef Orczyk. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. - 168 s. : wykr. ; 24 cm. - Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych, nr 58 0067-2793 ; . - Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych nr 58 .

Bibliogr. s. 156-166.


Streszcz. ang.

8301034947


1901-2000
1918-1939


Gospodarstwa rolne--Polska--1900-1945.
Gospodarstwa rolne--aspekt ekonomiczny--Polska.
Gospodarstwo rolne
Ekonomika rolnictwa
Wsie


Polska


Monografia


Gospodarka, ekonomia, finanse
Rolnictwo i leśnictwo

Działa dzięki Koha