IRWIR PAN

Marek Kłodziński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Polska na tle ogólnoświatowych tendencji rozwoju dwuzawodowości / - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986 - 210, [1] s. : mapy ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. .

Bibliogr. s. 194-203. - Rez., Sum.

8301064129

PB 4750/86


Kłodziński, Marek
Chłopi-robotnicy--Polska.

631.115.1:323.325::323.332](438:100)"19"

Działa dzięki Koha