IRWIR PAN

Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa / - Warszawa : IERiGŻ, 2001. - 31, [1] s. ; 25 cm.

Bibliogr.


Streszcz. ang., ros.

PB 7524/2003


Woś, Augustyn
Rolnictwo--konkurencyjność--Polska.


Polska--a Unia Europejska--rolnictwo.

338.43:339.137](438:4-67)"1989/..."

Działa dzięki Koha