IRWIR PAN

Augustyn Woś.

Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998 / - Warszawa : IERiGŻ, 2000. - 27, [1] s. : il. ; 21 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 0239-8591 ; 466. . - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 466. .

PB 14082/2003


Woś, Augustyn
Akumulacja (ekon.)
Gospodarstwo rolne
Gospodarstwo rolne
Środki trwałe--rolnictwo--Polska--od 1989 r.--inwestycje--rachunkowość


Dane statystyczne.

631.16:631.115.1:330.567.6](438)"1989/..."(083.41)

Działa dzięki Koha