IRWIR PAN

Augustyn Woś.

Ekonomiczne narzędzia sterowania rolnictwem / - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985. - 191, [1] s. : wykr., err. ; 21 cm.

Bibliogr. s. 188-190.

8301051809

PB 946/85


Woś, Augustyn
Rolnictwo--ekonomika--Polska--1980-1989 r.

338.43(438)"19"

Działa dzięki Koha