IRWIR PAN

Augustyn Woś.

Ekonomiczna struktura gospodarstw chłopskich : / studium statystyczne / - Warszawa : IERiGŻ, 2004. - 27, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 0239-8591 ; 492. . - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 492. .

Bibliogr. s. [28].

PB 18341/2004


Woś, Augustyn
Gospodarstwo rolne
Gospodarstwo rolne
Wieś--ekonomika--Polska--od 1944 r.--inwestycje--od 1989 r.--ludność


Dane statystyczne.

631.115.1(438)"1944/..."(083.41)

Działa dzięki Koha