IRWIR PAN

Kapitałochłonność dochodu narodowego /

Kapitałochłonność dochodu narodowego / wytwarzanego w rolnictwie - Warszawa Instytut Ekonomiki Rolnej 1970 - 49 s. 29 cm.

Na prawach rękopisu

brak


Brzóska Marian, Grochowski Zdzisław Wiśniewski Leszek
ekonomika rolnictwa

Działa dzięki Koha