IRWIR PAN

Leninizm a polityka rolna PZPR /

Chołaj, Henryk (1927-2017).

Leninizm a polityka rolna PZPR / [Henryk Chołaj]. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1969. - 91, [5] stron ; 20 cm. - Wybrane Zagadnienia Leninizmu . - Wybrane Zagadnienia Leninizmu .

Bibliografia na stronie 93.


Tekst częściowo tłumaczony z języka rosyjskiego.


Lenin, Vladimir Ilʹič (1870-1924) --i rolnictwo.


Polska Zjednoczona Partia Robotnicza--i rolnictwo.--1945-1970


Polityka rolna--Polska--1945-1990.
Polityka rolna--Polska--1945-1990--źródła.
Marksizm-leninizm--1945-1970--źródła.
Własność rolna--Polska--1945-1970.
Własność rolna--Kraje socjalistyczne.

Działa dzięki Koha