IRWIR PAN

red. nauk. Mieczysław Adamowicz ; [aut. Mieczysław Adamowicz et al.].

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej : / Common agricultural policy of the European Union : conditionings, mechanism, effects. uwarunkowania mechanizmy, efekty = Common agricultural policy of the European Union : conditionings, mechanism, effects / - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. - 396, [1] s. : il. ; 24 cm. - Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu ; nr 49. . - Prace Naukowe - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu ; nr 49. .

Bibliogr. przy pracach.


Streszcz. ang. przy pracach.

9788375831016

PB 17737/2009


Rolnictwo
Unia Europejska
Wspólna Polityka Rolna UE.--polityka--Polska--od 1989 r.--a Polska--rolnictwo.


Polska--a Unia Europejska--rolnictwo.

332.02:338.43](438:4-67)"1989/..."

Działa dzięki Koha