IRWIR PAN

pod red. nauk. Artura Bołtromiuka i Marka Kłodzińskiego.

Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski / Natura 2000 as a factor of sustainable development of rural areas in the Green Lungs of Poland region. - Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2011. - 420 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. .

Tyt. grzb.: Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Bibliogr. przy rozdz.


Streszcz. ang. Spis treści także ang.

8389900416

PB 20698/2011


Ekorozwój
NATURA 2000.
Wieś
Wieś--Polska.--gospodarka--Polska--od 2001 r.--socjologia


Zielone Płuca Polski (region)--gospodarka.--socjologia.

502.5 502.13/.14

Działa dzięki Koha