IRWIR PAN

Kaleta, Andrzej (1952- ).

Jakość życia a uczestnictwo w kulturze : na przykładzie badań nad wybraną zbiorowością młodzieży pochodzenia wiejskiego / Andrzej Kaleta. - Warszawa : Polska Akademia Nauk - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 1981. - 149 s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 141-149.


Jakość życia--Polska.
Kultura--aspekt społeczny--Polska.
Młodzież w środowisku wiejskim--Polska.

Działa dzięki Koha