IRWIR PAN

Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-. - 24 cm. - Dwa razy w roku, 1999- - Trzy razy w roku, 1963-1980 Kwart., 1981-1998 - [T. 1], z. 1 (1963)-.

Od 2018, nr 1 wyd.: Kolegium Analiz Ekonomicznych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie : Komitet Nauk Demograficznych. Polska Akademia Nauk.

W latach 1963-1979 występuje tylko numeracja ciągła.
Streszcz. ang., ros.

Od 2018, nr 1 / Kolegium Analiz Ekonomicznych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Komitet Nauk Demograficznych. Polska Akademia Nauk.

Bibliografia "Prace Publikowane w Studiach Demograficznych" z. 40, s.167-187 (1975). W 1993 Bibliografia zawartości "Studiów Demograficznych" za lata 1963-1978 (z. 1-54).

0039-3134 = Studia Demograficzne = Stud. Demogr.


Demografia--czasopisma.


Prasa ekonomiczna--Polska--1990-.

Działa dzięki Koha