IRWIR PAN

pod red. Tadeusza Hunka ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności / - Warszawa : "Wieś Jutra", 2002. - 207, : il., mapy ; 23 cm.

Książka jest efektem realizacji projektu badawczego No 5HO2C 010 20 KBN. Na książce wyłącznie błędny ISBN.

Bibliogr. przy art.

8388368273

PB 2510/2003


Agrobiznes
Rolnictwo--Polska.--Polska--od 1989 r.


Polska--a Unia Europejska--rolnictwo.

338.43(438:4-67)"1989/..."

Działa dzięki Koha