IRWIR PAN

Polacy '90 : konflikty i zmiana : (raport z badań empirycznych) /

Polacy '90 : konflikty i zmiana : (raport z badań empirycznych) / zespół aut. Władysław Adamski [et al.] ; [red. nauk. Władysław Adamski, Andrzej Rychard, Edmund Wnuk-Lipiński] ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN. Zespół Badań Europy Wschodniej. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1991. - 188 stron ; 24 cm.

Bibliografia strony 186-188 oraz przy rozdziałach.


Konflikty społeczne--opinia publiczna.--Polska--1970-2000
Opinia publiczna--Polska--1970-2000.
Zmiana społeczna--opinia publiczna.--Polska--1970-2000


Polska--sytuacja społeczna--opinia publiczna.--1989-

Działa dzięki Koha