IRWIR PAN

Marek Kłodziński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Gospodarstwa o mieszanych Źródłach dochodu w Polsce i innych krajach / - Warszawa : PAN IRWiR, 1982 - 132 s. : mapy ; 24 cm.

Bibliogr. s. 127-132.

PB 8271/83


Kłodziński, Marek
Chłopi
Gospodarstwo rolne
Robotnicy--socjologia.--ekonomika.

631.115.1:323.325:323.33](100)"19"

Działa dzięki Koha