IRWIR PAN

Èkonomika selʹskohozâjstvennyh predpriâtij : učebnoe posobie /

Èkonomika selʹskohozâjstvennyh predpriâtij : učebnoe posobie / [redkoll.: V. A. Abramov et al.] ; Vysšaâ partijnaâ škola pri CK KPSS. - Izd. 2-e, dopolnnenoe. - Moskva : Izdatelʹstvo političeskoj literatury, 1963. - 527, [1] s. : il. ; 21 cm.

Nazwa red. na s. [528].


Przedsiębiorstwa produkcji rolnej--aspekt ekonomiczny--Związek Radziecki--podręczniki akademickie.

Działa dzięki Koha