IRWIR PAN

red. nauk. Andrzej Piotr Wiatrak ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy.

Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce / - Warszawa : SGGW. WE-R, 1998. - 225 s. : 1 mapa, 2 wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 136.

PB 3691/99


Dochody indywidualne
Rodzina wiejska
Rolnictwo--Polska--od 1989 r.--polityka

330.567.28:338.43:631.115.1](438)"1989/..."

Działa dzięki Koha