IRWIR PAN

Problemy polityki agrarnej ZSRR na współczesnym etapie : Materiały z sesji naukowej /

Problemy polityki agrarnej ZSRR na współczesnym etapie : Materiały z sesji naukowej / Polityka agrarna ZSRR pod redakcją Henryka Dziubińskiego i Tadeusza Majchra ; Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Zarząd Główny. - Warszawa : Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, 1978. - 120 stron ; 21 cm.


Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Zarząd Główny --konferencje.
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej--i rolnictwo.


Polityka rolna--Związek Radziecki--1970-2000.
Rolnictwo--współpraca międzynarodowa--Związek Radziecki--konferencje.
Rolnictwo--Związek Radziecki--konferencje.

Działa dzięki Koha