IRWIR PAN

Dzieła. T. 36, 1900-1923 /

Lenin, Vladimir Ilʹič (1870-1924).

Dzieła. T. 36, 1900-1923 / W. I. Lenin. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1958. - XIII, [1], 785, [1] s. : err. ; 20 cm.

Przekł. z czwartego wyd. ros. przygotowanego przez Instytut Marksizmu-Leninizmu przy KC KPZR.

Indeks.


Lenin, Vladimir Ilʹič (1870-1924) --korespondencja.


Marksizm-leninizm--źródła.

Działa dzięki Koha