IRWIR PAN

Lenin, Vladimir Ilʹič (1870-1924).

Dzieła. T. 31 Kwiecień - grudzień 1920 / W. I. Lenin. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1955. - X, 594 s., [1] k. portr. : faks. ; 20 cm.

Przekł. z czwartego wyd. ros. przygotowanego przez Instytut Marksa-Engelsa-Lenina przy KC WKP(b).


Marksizm-leninizm--źródła.


Związek Radziecki--polityka i rządy--1917-1928.

Działa dzięki Koha