IRWIR PAN

Lenin, Vladimir Ilʹič (1870-1924).

Dzieła. T. 23, Sierpień 1916 - marzec 1917 / W. I. Lenin. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1951. - VIII, 454 s., [1] k. tabl., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 20 cm.

Przekł. z czwartego wyd. ros. przygotowanego przez Instytut Marksa-Engelsa-Lenina przy KC WKP(b).


Marksizm-leninizm--źródła.
Wojna i socjalizm.


Rosja--polityka i rządy--1894-1917.

Działa dzięki Koha