IRWIR PAN

Tryfan, Barbara (1928-2012).

Rodzina wiejska / Barbara Tryfan. - Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR, 1977. - 80 s. : rys. ; 16 cm.


Rodzina wiejska--Polska--20 w.

Działa dzięki Koha