IRWIR PAN

Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924).

Dzieła. T. 8, Styczeń - Lipiec 1905 / W. I. Lenin. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1955. - VIII, 624 s. : err., faks. ; 20 cm.

Przekł. z czwartego wyd. ros. przygotowanego przez Instytut Marksa-Engelsa-Lenina przy KC WKP(b).


Marksizm-leninizm--źródła.


Rosja--polityka i rządy--1894-1917.

Działa dzięki Koha