IRWIR PAN

Lenin, Vladimir Ilʹič (1870-1924).

Dzieła. T. 18, Kwiecień 1912 - marzec 1913 / W. I. Lenin. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1957. - VIII, 660 s. : faks. ; 20 cm.

Przekł. z czwartego wyd. ros. przygotowanego przez Instytut Marksa-Engelsa-Lenina przy KC WKP(b).


Rossijskaâ Social-Demokratičeskaâ Rabočaâ partiâ - bolʹševikov.
Rosja. Gosudarstvennaâ Duma (1906-1917).


Marksizm-leninizm--źródła.
Rolnictwo--Rosja--1870-1914.


Rosja--polityka i rządy--1894-1917.

Działa dzięki Koha