IRWIR PAN

Lenin, Vladimir Ilʹič (1870-1924).

Dzieła. T. 14, 1908 / W. I. Lenin. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. - 433, [1] s., [1] k. tabl. : il., err. ; 20 cm.

Przekł. z czwartego wyd. ros. przygotowanego przez Instytut Marksa-Engelsa-Lenina przy KC WKP(b).


Materializm historyczny.
Materializm dialektyczny.
Marksizm-leninizm--źródła.


Rosja--polityka i rządy--1894-1917--źródła.

Działa dzięki Koha