IRWIR PAN

Lenin, Vladimir Ilʹič (1870-1924).

Dzieła. T. 13, Czerwiec 1907 - kwiecień 1908 / W. I. Lenin. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1954. - VIII, 531, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.

Przekł. z czwartego wyd. ros. przygotowanego przez Instytut Marksa-Engelsa-Lenina przy KC WKP(b).


Marksizm-leninizm--źródła.
Rolnictwo--Rosja--1870-1914.
Ruch robotniczy--1870-1914.


Rosja--polityka i rządy--1894-1917.

Działa dzięki Koha