IRWIR PAN

Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924).

Dzieła. T. 12, Styczeń - czerwiec 1907 / W. I. Lenin. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1955. - VIII, 528 s. : il. ; 20 cm.

Przekł. z czwartego wyd. ros. przygotowanego przez Instytut Marksa-Engelsa-Lenina przy KC WKP(b).


Rosja. Gosudarstvennaâ Duma (1906-1917) --wybory.
Rossijskaâ social-demokratičeskaâ rabočaâ partiâ.


Marksizm-leninizm--źródła.


Rosja--polityka i rządy--1894-1917.

Działa dzięki Koha