IRWIR PAN

Barbara Tryfan.

Dylematy zabezpieczenia rolników na starość : / Dilemmas of farmers' provision for old age. Polska i Europa / - Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2004. - 142, [1] s. : tab. ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. .

Tyt. równol.: Dilemmas of farmers' provision for old age : Poland and Europe.

Bibliogr. s. 135-137.


Streszcz. ang.

8385369694

PB 19903/2004


Tryfan, Barbara
Emerytura
Emerytura
Ubezpieczenia społeczne rolników
Ubezpieczenia społeczne rolników--kraje Unii Europejskiej.--Polska--od 1989 r.

369.5-058.232.6(438:4-67)"1989/..."

Działa dzięki Koha