IRWIR PAN

pod red. Józefa Okuniewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Zmiany społeczno-ekonomiczne w procesie modernizacji wsi i rolnictwa : / syntezy wyników badań realizowanych w latach 1986-1990 / - Warszawa : PAN. IRWiR, 1991 - 276 s. : mapy, wykr. ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. .

Bibliogr. przy rozdz. - Summ.

8385369023

PB 6609/94


Rolnictwo
Wieś--Polska--od 1980 r.--socjologia


Dane statystyczne.

338.43:316.334.55](438)"1980/...":311.3(083.41)

Działa dzięki Koha