IRWIR PAN

[przedm. Dyzma Gałaj].

Komu teraz wierzyć. - Warszawa : Klub "Skotnica" : "L&L", 1995 - 262, [1] s. ; 21 cm.

Plon konkursu "Rolnicy i wieś polska w 1994 roku".

Początek poz. 9861/92.

8390344610

PB 7986/96


Chłopi
Gospodarstwo rolne
Rolnictwo--socjologia--Polska--od 1989 r.--polityka


Polska--polityka wewnętrzna--od 1989 r.


Publicystyka polska--20 w.
Antologie.

323:338.43:316.65:323.325](438)"1989/..."(049.5)

Działa dzięki Koha