IRWIR PAN

Marek Kłodziński.

Dwuzawodowość w rolnictwie polskim / - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 1978. - 83 s. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr.

PB 7547/78


Kłodziński, Marek
Chłopi-robotnicy
Gospodarstwo rolne--badanie--Polska.--praca

631.1:331-057:323.325:323.33](438)

Działa dzięki Koha