IRWIR PAN

Gałęski, Bogusław (1921-2010).

Społeczna struktura wsi : problematyka i metoda badań / Bogusław Gałęski. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1962. - 153 s. : il. ; 21 cm.

Bibliogr. s. 148-[152].


Socjologia wsi--Polska--1945-1990.
Struktura społeczna--Polska--1945-1990.

Działa dzięki Koha