IRWIR PAN

Kłodziński, Marek (1938- ).

Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast / Stimulation of socio-economic activity of rural communes and small towns Marek Kłodziński. - Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2006. - 268, [1] s. ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa .

Bibliogr. przy rozdz.


Streszcz. ang.

8389900130


Małe miasta--Polska--1990-.
Rozwój terenów wiejskich--Polska--1990-.
Wsie--Polska--1990-.
Miasta--gospodarka--Polska--od 1989 r.
Wieś--gospodarka--Polska--od 1989 r.
Inwestycje--polityka--Polska--od 1989 r.

332.1:330.322](438)"1989/..."

Działa dzięki Koha