IRWIR PAN

Wieś polska 1944-1989 : wybrane problemy podmiotowości społecznej, życia politycznego, ekonomicznego, oświatowego, kulturalnego i religijnego / pod red. Zygmunta Hemmerlinga ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. - Warszawa : Ośrodek Badań Społecznych, 1990. - 402 s. ; 21 cm.


Gospodarka wiejska--Polska--1945-1990.
Polityka rolna--Polska--1945-1990.
Chłopi--działalność polityczna--Polska--1945-1990.
Socjologia wsi--Polska--1945-1990.


Polska--sytuacja na wsi--1945-1990.

Działa dzięki Koha