IRWIR PAN

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie / KNOP Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ; Andrzej Herman, red. nacz. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2006-. - 28 cm. - Kwart. - 2006, nr 1 (paźdz.)-.

Każdy zeszyt ma indywidualny tyt. Od 2007, nr 1 podtyt.: pismo ogólnopolskie.

1896-656X = Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie = Kwart. Nauk Przeds.


Zarządzanie przedsiębiorstwem--Polska--1990---czasopisma.
Przedsiębiorstwa--zyski--Polska--1990---czasopisma.


Prasa ekonomiczna--Polska--1990-.

Działa dzięki Koha