IRWIR PAN

Halamska, Maria.

Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 3, Świadomościowe korelaty struktury społecznej / Świadomościowe korelaty struktury społecznej Maria Halamska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : IRWIR PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018. - 174 strony ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 2543-5817 . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa .

Bibliografia na stronach 150-158. Indeks.


Streszczenie w języku angielskim.

9788373838581


2001-


Socjologia wsi--Polska--1990-.
Ludność wiejska--sytuacja społeczna--Polska--1990-.
Struktura społeczna--Polska--1990-.
Świadomość--aspekt społeczny--Polska--1990-.
Mieszkańcy wsi
Opinia publiczna
Postawy
Samopostrzeganie
Świadomość społeczna


Powiat koszaliński (woj. zachodniopomorskie)
Powiat lubartowski (woj. lubelskie)
Powiat myszkowski (woj. śląskie)
Powiat skierniewicki (woj. łódzkie)


Opracowanie
Raport z badań


Socjologia i społeczeństwo

Działa dzięki Koha