IRWIR PAN

Internacjonalizacja i globalizacja - wyzwania i zagrożenia dla gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich / red. nauk. Władysława Łuczka-Bakuła ; [aut. monografii Małgorzata Dolata et al.]. - Poznań : Wydawnictwo "Prodruk", 2005. - 94 s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

8389887320


Globalizacja--wpływ.
Rozwój terenów wiejskich--Polska--1990-.
Przemysł rolno-spożywczy--Polska--1990-.

Działa dzięki Koha