IRWIR PAN

pod red. nauk. Barbary Kutkowskiej ; [aut. Barbara Kutkowska, Maria Golinowska, Tomasz Berbeka].

Rozwój zrównoważony rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku / Sustainable development of agriculture and rural areas on Lower Silesia. - Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2010. - 286, [1] s. : il. ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. .

Nazwy aut. na s. 4. okł.

Bibliogr. s. 257-266.


Streszcz. i spis treści ang.

8389900378

PB 3422/2011


Kutkowska, Barbara
Ekorozwój
Rolnictwo
Wieś
Wspólna Polityka Rolna UE.--Polska.--polityka--Polska--od 1989 r.--gospodarka


Śląsk, Dolny--rolnictwo--od 1989 r.

338.43(438) 338.43(4-67) 502.13/.14

Działa dzięki Koha